15 augustus) Jaarlijkse expositie Het Bossche Palet


De tentoonstellingscommissie verzorgt een maal per jaar de Algemene Ledententoonstelling. Deze wordt gevuld met werk van alle leden en ruim anderhalve week tentoongesteld voor iedereen die belangstelling heeft. We mogen hiervoor gebruik maken van het atrium van de Muzerije.

Een enkele keer wordt er, in het kader van een speciale gebeurtenis, binnen een thema werk aangeboden.
Voor de tentoonstellingskosten wordt aan de leden een kleine bijdrage gevraagd.

Het Bossche Palet geeft ook informatie door over andere landelijke en regionale tentoonstellingen, zodat men zich ook daarvoor kan inschrijven.

Over de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

De SBV is opgezet met als voornaamste doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed publiek, met name in Noord-Brabant. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

Deelnemende Verenigingen op deze site:

  • Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)
  • Broma`s Palet
  • De Rietpen
  • de Tilburgse Kunstkring
  • Genootschap Beeldende Kunst Oss (GBKO)
  • Het Bossche Palet
  • het Paulusgilde (Beuningen)
  • Het Penseeltje (Veldhoven)
  • Het Zeeuws-Palet
  • Kunstkring Amber (Venray)